inimini plat

Timmermannsweg 74  -  5813 AP Ysselsteyn  -  06-81737650  -  info@gastouderbureauinimini.nl

Pedagogisch beleid

Gastouders bij gastouderbureau inimini werken volgens het pedagogische beleid van gastouderbureau Inimini. Het pedagogisch beleid draagt bij aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. Het zet aan tot denken over de opvoeding en hoe ermee om te gaan. Het pedagogische beleid is geen eindproduct het is voortdurend een kritisch proces dat leidt tot verdieping en mogelijk tot verandering van inzichten.

Het zet gastouders aan bewust bezig te zijn met de opvang van de kinderen

Het pedagogisch beleid wordt ook gecontroleerd door de GGD.

Op deze manier kan dit beleid bijdragen aan het vertrouwen van de ouders in de opvang van hun kinderen bij het gastouderbureau en is het natuurlijk een houvast voor de gastouders..

De visie van Inimini luidt:

pedagogisch beleidHet bieden van kleinschalige kinderopvang. Waarin opvang geboden wordt aan maximaal 4 kinderen (naast evt. eigen kinderen) per dagdeel. Aanbieden van een huiselijke sfeer en persoonlijke aandacht is daarin van groot belang. In het gezin staat het kind centraal. Het kind moet zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. Daarnaast moet het kind de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en te ontplooien tot zijn/haar eigen “IK”.
Het kind leert samen spelen en te delen met andere kinderen, leert zichzelf te ontdekken en voor zichzelf op te komen…
Daarnaast is rust en regelmaat erg van belang. “De gastouder probeert dan ook zoveel mogelijk het dagelijkse ritme van de thuissituatie aan te houden.

Deze visie geeft de aanzet tot het pedagogische handelen van de gastouders. Elke gastouder geeft hier op eigen wijze een invulling aan binnen de kaders van het pedagogische beleid.
In het pedagogisch beleid word uitgegaan van de ontwikkelingsfases van het kind. Van daaruit moet een goede opvang geboden worden aan het kind.
Het pedagogische beleid is gebaseerd op de wet kinderopvang.

In het pedagogisch worden de volgende onderwerpen beschreven

  • Geborgenheid en veiligheid
  • Regels en Regelmaat
  • Waarden en normen
  • Ontwikkeling
  • Voeding en slaapritme

Indien u meer informatie wenst omtrent het pedagogische beleid dan kunt u altijd contact opnemen met ons.

Onze site maakt gebruik van cookies ten behoeve van bezoekersstatistieken en ons gastouder administratie systeem
Meer info Akkoord Niet akkoord